ZACE Promotion

Zace | Innovation & Style

  • Zace x Shopee | มอบส่วนลด 10% และคูปองพิเศษ ZACESAVE

          ในสถานการณืที่ไวรัสโคโรน่ากำลังแพร่ระบาด ทำให้หลายคนต้องอยู่บ้าน และ Work From Home ทางแบรน ZACE และ Shopee จึงอยากมอบส่วนลดพิเศษให้ลูกค้า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อของออนไลน์ แทนที่จะไปซื้อที่ห้าง ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง ไม่ต้องเสียเวลา แถมยังได้ส่วนลดเพิ่มไปอีก ที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของคุณลูกค้าทุกท่าน   Promotion : ลดทั้งร้าน 10% ใส่โค้ด ZACESAVE ลดเพิ่มไป 150 บาท ...

    0 Comments Read More
USD