รวม Q&A เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ที่คุณจำเป็นต้องรู้

Posted on March 19 2020

รวม Q&A เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า ที่คุณจำเป็นต้องรู้

 

 

 

วันนี้ ZACE อยากมาแชร์ความรู้กับทุกคนเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยทางเราได้ยก Q&A น่าสนใจจาก WHO มาให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจ และป้องกันตัวเองได้อย่างถูกวิธี 

 

อ่านเพิ่มเติม : https://www.who.int/…/q-a-detail/q-a-on-coronavirus-thailand

1) ไวรัสโคโรน่าคืออะไร?

ไวรัสโคโรน่าเป็นไวรัสที่จัดอยู่ในวงศ์ใหญ่ที่สุดในบรรดาไวรัสที่พบในทั้งสัตว์และคน ไวรัสโคโรน่ายังเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเจ็บป่วยต่าง ๆ ตั้งแต่โรคหวัดธรรมดาจนถึงโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยอย่างรุนแรง เช่น โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) และ โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง  (SARS)

2) ไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้คือชนิดเดียวกับโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) หรือไม่?

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ไม่ใช่ไวรัสชนิดเดียวกันกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงหรือ SARS ถึงแม้ไวรัสทั้งสองชนิดนี้มาจากวงศ์เดียวกันแต่ไม่ใช่ชนิดเดียวกัน

3) ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 อันตรายอย่างไร?

ผู้ติดเชื้อจะมีอาการเหมือนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ

อาการจะมีตั้งแต่รุนแรงน้อย ได้แก่ คัดจมูก เจ็บคอ ไอ และมีไข้

บางรายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วย บางรายเสียชีวิตได้แต่พบไม่บ่อยนัก

แต่หากผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจ จะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรง

4) ท่านสามารถรับเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV) จากสัตว์เลี้ยงได้หรือไม่?

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งชี้ว่าสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข และแมวสามารถติดต่อ หรือแพร่เชี้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ได้

ติดตามเฝ้าระวังข้อมูลการระบาดล่าสุดอย่างใกล้ชิด ซึ่งสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก และดูแลสุขภาพตนเองดังนี้

5)ท่านควรป้องกันตัวเองอย่างไร?

- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ถึงแม้มือจะไม่มีคราบสกปรกก็ตาม 

- รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอ จาม หรือมีไข้ 

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูกและปาก 

- หากท่านมีไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก ให้เข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ และหากท่านมีประวัติการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนและมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ โปรดแจ้งให้หน่วยบริการทางสุขภาพทราบ

 

6) วิธีการสวมใส่ การใช้งาน การถอดและทิ้งหน้ากากอนามัย ควรทำอย่างไร?

 1. ก่อนสวมใส่หน้ากากอนามัย ให้ล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือสบู่และน้ำ
 2. สวมหน้ากากอนามัยให้คลุมบริเวณปากและจมูก เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีช่องว่างระหว่างใบหน้าและหน้ากาก
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้ากากอนามัยขณะใช้งาน
 4. สวมหน้ากากอนามัยที่ใหม่อยู่เสมอ และไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำ
 5. ถอดหน้ากากอนามัยจากด้านหลัง (ไม่ควรสัมผัสด้านหน้า) ทิ้งถังขยะที่ใกล้ที่สุดทันที จากนั้นล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือสบู่และน้ำ

7) เชื้อไวรัสแพร่กระจายได้อย่างไร?

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้ เป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อได้ผ่านระบบทางเดินหายใจ

โดยเริ่มจากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ไปจนถึงการได้รับละอองที่เกิดจากระบบทางเดินหายใจจากรูปแบบอื่นๆ เช่น จากน้ำลายโดยผ่านทางการไอหรือจาม หรือผ่านทางสารคัดหลั่งจากจมูกหรือน้ำมูก เป็นต้น      

สิ่งสำคัญคือทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติตนเพื่อสุขอนามัยทางเดินหายใจที่ดี เช่น เมื่อไอหรือจามให้ใช้ข้อพับแขนด้านในปิดปาก หรือใช้กระดาษชำระแล้วทิ้งในถังขยะใกล้ๆ ทันที สิ่งสำคัญที่สุดคือการล้างมือเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ หรือการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ

 

8) ไวรัสสามารถอยู่นอกตัวคนได้นานเท่าไหร่?

แม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นจะชี้ให้เห็นว่า ไวรัสอาจจะมีชีวิตรอดได้ ไม่กี่ชั่วโมง แต่ในขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 สามารถอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้นานเท่าใด ดังนั้น การใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด จะสามารถกำจัดไวรัสได้และทำให้ไวรัสไม่สามารถติดคนได้

 

9) อาการป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 กับอาการป่วยจากไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดธรรมดาต่างกันอย่างไร?

ผู้ป่วยติดไวรัสโคโรน่า ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดธรรมดา จะมีอาการคล้ายคลึงกัน คือมีไข้ ไอ และคัดจมูก แต่สาเหตุเกิดจากไวรัสต่างสายพันธุ์กัน ทำให้ยากต่อการประเมิน เพียงอย่างเดียว นั้นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมจึงต้องมีการยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการในกรณีที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่  2019

 

10) ยาปฏิชีวนะสามารถป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 ได้หรือไม่?

ยาปฏิชีวนะไม่สามารถรักษาการติดเชื้อไวรัสได้ ยาปฏิชีวนะจะได้ผลดีในการรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันและรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 

11) ขณะนี้มียาสำหรับป้องกันหรือรักษาการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยเฉพาะหรือไม่?

ขณะนี้ยังไม่มียารักษาเฉพาะที่มีการแนะนำให้ใช้เพื่อการรักษาหรือป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวควรจะได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาและรักษาอาการต่างๆ และผู้ที่มีอาการรุนแรงควรได้รับการรักษาที่จำเพาะ ซึ่งวิธีการรักษานั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาและมีการทดสอบทางคลีนิกก่อน ขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำลังอยู่ระหว่างการประสานให้ความช่วยเหลือในการพัฒนายารักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่กับเครือข่ายต่างๆ

 

 

Source : https://www.who.int/…/q-a-detail/q-a-on-coronavirus-thailand

 

 

4 comments

 • yhninwrwpe: March 27, 2021

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

 • eorukoviimodo: October 19, 2020

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin 500 Mg ctj.ohcy.th.zaceworld.com.uop.fv http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • oxequpawayb: October 19, 2020

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg dow.wpcl.th.zaceworld.com.kse.zx http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

 • bemuxiduke: October 18, 2020

  http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ – Amoxicillin 500mg Capsules Amoxil Causes Gallstones mqa.odqb.th.zaceworld.com.xeh.kh http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/

Leave a comment

Recent Posts

USD